Ziel van de wereld

Stichting Anima Mundi

Stichting Anima Mundi wil het gedachtengoed van kunstenaarsechtpaar Huub en Adelheid Kortekaas in stand houden en delen. Dat begint met de realisatie van het kunstwerk Anima Mundi.

Anima Mundi komt voort uit de klassieke rol die de Griekse Agora of Stoa - het stadsplein-, in de samenleving speelde. Letterlijk betekent Anima Mundi: Ziel van de Wereld. Deze moderne Agora is vormgegeven als een zuilenplein, waar je - net als in de klassieke tijd - bij elkaar kunt komen. Om alleen of met anderen te filosoferen over het leven of om even tot jezelf te komen.

Het kunstwerk komt in een perenbongerd langs de rivier de Waal. Twee poorten geven toegang tot een galerij met 2 keer 7 monumentale zetels. Hier vergaderen 14 rechters over de tijdgeest. Iedereen is welkom op deze plek van inspiratie en bezinning.

´Anima Mundi is een plek waar de voorbijganger even tot rust kan komen. Een plek waar je vanzelf stil wordt, in het besef dat we allemaal deel uitmaken van de natuur.´

- Huub en Adelheid Kortekaas -

Video presentatie

Enkele feiten op een rij

De ontwikkeling, het beheer en onderhoud door de onafhankelijke Stichting.

Financiering via fondsen en donaties. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Toegankelijk voor kleine groepen en individuele bezoekers via de hoofdingang aan de Haneman en in een later stadium vanaf de dijk. Het geschatte aantal bezoekers ligt op gemiddeld 3 tot 4 per dag.

Het kunstproject is in haar geheel zichtbaar vanaf de Dijk in Winssen.

Anima Mundi komt langs de Waal bij Winssen, op ongeveer 60 meter afstand van de dijk, in een perenbongerd.

De invloed van het kunstwerk op het natuur- en cultuurlandschap is beperkt. Het bestaande landschap zal niet onevenredig worden aangetast. De perenbongerd blijft grotendeels in tact en na de ontwikkeling van het kunstwerk zal het biologisch worden gebruikt.

Het totale kunstproject heeft een oppervlakte van 14 x 100 meter en is 7,10 meter hoog; de beelden zijn 6,66 meter hoog met een voet van 0.44 meter.

Alles over het kunstproject staat uitgebreid beschreven in het bidboek Anima Mundi. Download het bidboek (PDF) en laat ons gerust weten als er vragen of suggesties zijn.
Stel een vraag

Entree in de perenbongerd

Bestuur

Anima Mundi is een stichting zonder winstoogmerk. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

Robert-Jan Nieland (voorzitter)

Marck Janssen (penningmeester en secretaris)

Ingwer de Boer (bestuurslid)

René Cruijsen (bestuurslid)

Contact

ANBI

Stichting Anima Mundi is een ANBI geregistreerde non-profit organisatie. Voor meer informatie kun je de statuten downloaden.

Download PDF

Kunstenaarsduo Kortekaas

Anima Mundi is een idee van het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas. Sinds hun ontmoeting als jonge kunstenaars midden jaren ´60 zijn ze op zoek naar een universele beeldtaal. In hun werk staat de mens en haar verbondenheid met de natuur centraal. De plant speelt een belangrijke rol. Deze staat symbool voor de mens, die groeit vanuit het donker van de aarde naar het licht. Met hun werk wil het kunstenaarsduo Kortekaas bijdragen aan de bewustwording dat wij mensen deel zijn van de natuur en dat wij de aarde mee vormgeven. In de visie van de kunstenaars is de wereld onze tuin en het leven een kunstwerk.

Over het kunswerk